Đá quý

Đá quý Lục Yên là tên gọi chung của các loại đá quý hiếm trong tự nhiên được khai thác tại mảnh đất Lục Yên – Yên Bái.

Đá quý là tên gọi chung của những khoáng sản quý hiếm bao gồm một số loại đá quý chi tiết như: Ruby (hồng ngọc), Sapphire (xa-phia), Spinel, Tourmaline,…

Chúng tôi chuyên bán các loại đá quý Lục Yên tự nhiên 100%, toàn bộ các sản phẩm do Đá Quý – Trang đá quý phong thủy Lục Yên bán đều là sản phẩm khoảng sản xuất xứ từ Lục Yên – Yên Bái.